Bebeklere Kitap Okumanın Faydaları Nelerdir?

Ebeveynlerin okul öncesindeki ve okul çağındaki çocukları için kitap okumaları çocuklarına tartışmasız bir fayda sağlamaktadır fakat aynısı yeni doğan ve küçük yaş grubundaki bebekler için geçerli midir, aynı faydaları sağlamakta mıdır?

Bebeklere kitap okumak yeni gelişen beyinlerine katkıda bulunur ve daha küçük yaşlardan itibaren okuma sevgisi kazandırmaktadır. Doğal olarak bir bebeğin ve ileri yaş gruplarındaki bireylerin algılama kapasitesi eşit değildir. Bir bebek bir yetişkine nazaran daha çok veriyi beyninde tutacak ve ileriki yaşamı için depolayacaktır. Aynı zamanda saf ve öğrenmeye açık bebek zihinleri okuma esnasında dilin konuşma kalıpları hakkında bilgi edinmeye başlarken dil gelişimlerinde de  çok büyük faydalar görülecektir. Daha farklı bir açıda ise sesli kitap okuma esnasında bebekten gelen bir zihinsel yanıt olarak bebeğin sinapsları ile nöronlar arasında bağlanarak veya yeni bağlantılar oluşturarak bebeğin ileride kullanacağı bazı hayati fonksiyonlarında da gelişmeler yaratmaktadır.

Bebekler ebeveynlerin ilk okuma seanslarından büyük faydalar görmeyebilir fakat ileride tanıdık ve alışmış oldukları seslere olan algıları artacaktır. İlk seviyelerde dilin ve dil içerisindeki seslerin uyumunu öğrenmeye başlayacaktır. İleriki okuma seanslarında bebeklere kitap okumanın faydaları şunlardır;

Yeni doğan bebekler doğal olarak yetişkin ve çocuk yaşlardaki bireylerin tüm duygu ifadelerini anlayamazlar fakat kitap okuma esnasındaki okunan içeriklerde bulunan ses ve okuyucuyu vurgusunu özdeşleştirerek belirli duygular hakkında bilgiye sahip olmaktadırlar.

Dinleme, ezberleme ve kelime haznesi gelişir. Kitaplardaki duydukları kelimeleri hafızalarından tutmakla kalmayan bebekler aynı zamanda bu kelimeleri kendi istekleri dışında mantıksızca veya mantıklı bir şekilde kullanmak üzere ebeveynlerine söylerler. Bu eylemde bebeklerin kelime haznelerinin gelişme çok büyük rol oynamaktadır.

Okuma esnasında gerçekleşen kelime ağı oluşturma eylemi bebeğin aynı yaş aralığındaki akranların oranla daha gelişmiş zihinsel aktivitelerine neden olur. Böylelikle kitap okunan bebekler hayatlarında bir adım daha önde olacaklardır.

Kitap okumak, ebeveynler ile bebeklerin bir bağ kurmasına yardımcı da olacaktır. Alışılmış ve sürekli duyulan sesler bebeğe güven vererek ebeveynleri ile arasında stres ortamını da yok edecektir. Bu sayede bebek bir çok sosyal ve zihinsel eylemlerinde hayatta daha rahat bir tutum sergileyecektir.

Bir yorum bırakın